Uprzywilejowanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uprzywilejowanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zasadą jest równość wspólników spółki, dotyczy to zarówno spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jak i pozostałych rodzajów spółek. Możliwa jest jednak sytuacja, kiedy wspólnicy nie chcą być sobie równi, może to wynikać z różnych przyczyn np. z zaangażowania w założenie i prowadzenie spraw spółki. Często jest to także sposób wzmocnienia pozycji pierwszych wspólników spółki, którzy chcą zachować pewną przewagę nad mogącymi dołączyć w przyszłości wspólnikami.

Sposobem na dostosowanie uprawnień wspólników spółki z ograniczona odpowiedzialnością do rzeczywistej woli wspólników jest tzw. „uprzywilejowanie udziałów”

Jest to jeden z prawnie dozwolonych sposobów różnicowania praw wspólników spółki z o.o.

Uprzywilejowanie udziałów czyli pewne ich „ulepszenie” może być dokonane na wiele sposobów, ponieważ ustawodawca nie określił sposobów uprzywilejowywania udziałów, a jedynie wskazał na czym takie uprzywilejowanie może polegać.

Do najbardziej popularnych formy uprzywilejowania udziałów należą:

  • Uprzywilejowanie co do prawa głosu
  • Uprzywilejowanie co do dywidendy
  • Uprzywilejowanie co do udziału w majątku

Uprzywilejowanie udziału co do głosu oznacza, że dany udział może mieć więcej niż jeden głos maksymalnie 3. Różną „siłę głosu” można nadawać udziałom o równej wartości nominalnej. Dla przykładu możemy uprzywilejować udziały wynoszące po 50 PLN każdy w ten sposób, że część z nich będzie miała aż 2 głosy podczas gdy pozostałe po jednym.

Uprzywilejowanie udziału co do dywidendy. Pomimo skomplikowanej nazwy oznacza to po prostu zwiększenie przypadającego na dany udział zysku wypracowanego przez spółkę. W ramach takiego „wzmocnienia” na udział może przypadać do 150% dywidendy przeznaczonej dla „zwykłych udziałów”. Nie oznacza to automatycznego pierwszeństwa do zysku, możliwe jest jednak tak określone uprzywilejowanie co do dywidendy, które obok zwiększonego udziału w zysku zapewni także pierwszeństwo zaspokojenia.

Jak uprzywilejować udziały w spółce z o.o. ?

Uprzywilejowanie udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać uwzględnione w umowie spółki, jeżeli zmiany takie mają dotyczyć już funkcjonującej spółki wówczas należy pamiętać o wymogu jednomyślności wszystkich wspólników, koniecznej dla wprowadzenia takich zmian w umowie spółki.

Decydując się na uprzywilejowanie udziałów należy mieć na uwadze, iż uprzywilejowanie dotyczy udziału a nie wspólnika będącego w jego posiadaniu. Oznacza to, że zbywając taki uprzywilejowany udział pozbywamy się jednocześnie uprawnień z nim związanych.