ZADATEK A ZALICZKA – RÓŻNICE

Posted

Często zdarza się że pojęcia zaliczki i zadatku są używane są naprzemiennie, synonimicznie. Nie jest to dobra praktyka biorąc pod uwagę fakt, że są to odrębne instytucje prawne. Spełniają inne role oraz mają różne skutki. Postaram się przytoczyć kilka najważniejszych cech odróżniających zadatek i zaliczkę. Zadatek został opisany w kodeksie cywilnym w art.394. Zaliczka nie […]

Uprzywilejowanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Posted

Uprzywilejowanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zasadą jest równość wspólników spółki, dotyczy to zarówno spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jak i pozostałych rodzajów spółek. Możliwa jest jednak sytuacja, kiedy wspólnicy nie chcą być sobie równi, może to wynikać z różnych przyczyn np. z zaangażowania w założenie i prowadzenie spraw spółki. Często jest to także sposób […]