Anna Klisz

Wspólnik, specjalista z zakresu prawa spółek handlowych